top of page

Spero -et sted for livshåp

About

Om spero og meg

Profilbilde.jpg

I de senere årene har jeg tatt videreutdanning i Somatic experience (SE), kroppsorientert traumeterapi ved Somatic Experiencing Instituttet AS, samt grunnkurs i Somatic ego state terapi (SEST). Jeg er utdannet teolog og prest ved Det teologiske menighetsfakultetet i 2000, og har også videreutdanning i klinisk arbeid for prester og arbeid med mennesker i krise. Jeg ble kjent med SE mens jeg jobbet i New York og så hvordan det kunne gi varig hjelp og endring ved å ta menneske på alvor på en respektfull og helhetlig måte.

 

Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i alle aldersgrupper og tilby samtale, veiledning og være medvandrer i de ulike utfordringer og gleder som livet kan by på. Jeg tror vi mennesker har det til felles at vi ønsker å ha det godt med oss selv og de vi har rundt oss. Likevel har vi det ikke alltid slik. Vi søker da gjerne å  finne balanse, trygghet og fotfeste i livet, og mulighet for at de sårene vi har kan få gro.

Alle bærer vi med oss erfaringer på godt og vondt som er med å forme hvem vi er, og som preger våre handlinger og mønster. Noen erfaringer har formet oss på det gode og andre har gjort oss vondt og ekstra sårbare. Jeg tror vi mennesker er gitt til hverandre for å gå et stykke vei sammen, og noen ganger trenger vi noen som kan gå med oss også i det vi strever med.

Utdanning 
 • Somatic experiencing® terapeut - 3- årig utdannelse 

 • Ego-state terapi - intermediate nivå

 • Teolog og prest - 7-årig utdannelse 

 • Pastoralklinisk utdannelse - første enhet

 • Pio-kurs - "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

 • Videregående beredskapskurs - håndtering og kriseledelse ved store eller små hendelser 

Kvalifikasjoner
 • Lang erfaring med å snakke med mennesker i ulike livssituasjoner gjennom samtale både i jobb med barn og ungdom, som studentprest, sykehusprest og sjømannsprest

 • Erfaring med å jobbe klinisk i sykehus med kreftpasienter og krisesituasjoner knyttet til sykdom og død.

 • Livsmestering i møte med ulike utfordringer i livet

 • Sorgarbeid  

 • Livsmening og meningskriser 

 • Livsutfordringer og kriser både privat og på jobb

Hvordan Kan jeg hjelpe deg

Jeg har lang er faring i å m​øte mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. I møte med 

 • Livsendringer 

 • Relasjoner

 • Hva gir mening i livet

 • Livskriser​

 • Overbelastninger og traumer ​

 •  Åndelige tema ​

 • Sorg​

 • Jobbutfordringer 

 • ønsker å bli bedre kjent med deg selv, din historie og hva som har formet deg til den du er i dag, og finne ut av hvordan du vil gå videre i livet. 

Ta kontakt
bottom of page