top of page
Somatic experiencing®

Somatic Experiencing er en nyere metode for behandling av overbelastninger i livet og traumer. SE™ 

blir i økende omfang benyttet av både psykologer, psykoterapeuter, kroppsterapeuter og nå også prester. Helsepersonell som leger, sykepleiere og ambulansefolk benytter også denne metoden. SE™ praktiseres og undervises i store deler av verden.

Kroppen gir oss gjerne ulike signaler på at systemet vårt kan være i ubalanse. Det kan fortelle oss ting gjennom ulike muskelspenninger, for eksempel vondt i hodet, migrene, eller vondt i ryggen. Tilbakevendende smerter kan være viktig å lytte til. Det betyr ikke at alt som kan gjøre vondt i kroppen vår har årsak i en overbelastning eller et traume, men at noen ganger kan det også være det. 

I somatic experiencing® jobber vi med å øve opp evnen til å lytte til de signaler som finnes i kroppen, både de vi vet noe om og som kan ha opprinnelse i en konkret hendelse, og de vi ikke vet hvorfor er der i utgangspunktet. Først jobber vi med å kartlegge og finne de ressurser vi har som gir oss holdepunkter i livet, viktige mennesker, hendelser, hva som gir oss næring og energi. Det som er med å gi oss en balanse i livet. Deretter på en forsiktig og respektfull måte nærmer vi oss det som vi bærer med oss som gjør vondt og jobber både med det som sitter i kroppen av smerter, minner og overbelastninger (Somatic experiencing®), i tillegg til det vi husker og forstår med hodet/vårt kognitive apparat. Historiene vi som mennesker bringer med oss vi alltid være en del av våre liv, men gjennom terapi kan vi få muligheten til å leve med historien på en ny måte uten at den overvelder oss, og vi kan på den måten oppleve en større balanse i livet, og få en bedre relasjon til oss selv og de rundt oss. 

Somatic experiencing® er utviklet av Dr. Peter Levine, Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Han leder nå Foundation of Human Enrichment. I løpet av sitt 35-årig lange studium av stress og traumer, har Dr.Peter Levine bidratt med en rekke vitenskaplige bøker og artikler. Hans mest kjente bok er "Waking the tiger" Her kan du lære litt mer om metoden: 

bottom of page